Oct 28

MSM Pulver: Organiskt Svavel Som Kosttillskott (Metylsulfonylmetan)

Namnet MSM är en förkortning för molekylen metylsulfonylmetan. Denna molekyl innehåller en stor andel organiskt svavel vilket gör den till ett eftertraktat kosttillskott. Svavel finns i alla kroppens vävnader vilket förklarar varför tillskott av detta ämne kan förbättra din hälsa. Behovet att de flesta näringsämnena tillfredsställs vanligtvis genom en välbalanserad kost men svavel är i vissa fall ett undantag. Därför är MSM pulver ett bra tillskott till din vanliga diet för att du ska förbli frisk både på ut-och insidan.Vad är MSM?

Vägen Från Havet Till Kroppen

Havets plankton producerar det svavelrika ämnet dimetylsulfid (DMS). DMS är en instabil metabolit i gasform vilket gör att den avlägsnas från havet genom luften. I atmosfären reagerar DMS med ozon och den starka energin från solen. Detta leder till att DMS omvandlas till bland annat DMSO som återvänder till jorden via regnet. Regnvattnet tas upp av jordens växter vars rötter och blad oxiderar DMSO till MSM. Eftersom växter är en basföda för människor och djur har vi under evolutionens gång inkluderat MSM i våra egna cellmembran och strukturer så som kollagen, muskler, skelett, hår och hud.

MSM finns naturligt i många av de livsmedel som vi äter dagligen. Några exempel på naturliga källor av MSM är:

  • Animaliska källor: nötkött, komjölk och kyckling.
  • Vegetabiliska källor betor, kål, majs, mangold och tomater
  • Drycker: öl, te och kaffe.

MSM Som Kosttillskott

Till skillnad från många andra kosttillskott är det svårt att få i sig tillräckligt med svavel även om man har en välbalanserad kost. Detta beror på olika faktorer men sättet vi odlar grönsaker på är en av de största anledningarna. Mineralhalten i jordbruksmark som odlas årligen sjunker för varje år eftersom konstgödsel innehåller låga mängder mineraler. Ytterligare en anledning till att vi behöver tillsätta extra MSM genom kosttillskott är att MSM förstörs när det kommer i kontakt med värme eller torkas ut. Detta gör att tillagning av livsmedel som innehåller MSM förstör de viktiga svavelkällorna.

MSM kosttillskott har länge använts för djur p.g.a. sina återuppbyggande egenskaper. Hästar på grönbete får MSM så att de ska självläka och för hundar förbättrar MSM pälsen. Efter att man sett de goda effekterna av att ge MSM till djur började även människan använda detta preparat för att öka sin hälsa.

För er som vill köpa svavel finns det många olika produkter på marknaden. Idag är MSM lignisul och holistic MSM Sveriges ledande produkter och säljs både i pulverform och som MSM tabletter. MSM pulver går att använda på många sätt men det vanligaste är att dricka det utblandat i en vätska (t.ex. juice eller vatten). Pulvret har också effekt när det appliceras direkt på huden eller i håret. Mekanismerna för detta ska vi diskutera senare men MSM pulver har en verkande effekt när de blandas i olika salvor.

MSM kan även blandas med vatten och sprayas i ögonen (då det minskar inflammation) eller i svalget där sprayen kan minska snarkningar. En amerikansk studie har även visat att MSM blandningar kan lindra nästäppa i upp till 30 dagar.​

MSM Dosering Och Rekommendationer

Det finns inga rekommendationer angående dagligt intag av MSM. Tillskillnad från andra mineraler finns inte heller ett rekommenderat dagligt intag för svavel. Detta beror på att det inte finns bevis för att låga svavelnivåer är skadligt. Även om det inte är farligt att avstå från svavelrika kosttillskott finns det flera fördelar med dessa kosttillskott vilket kommer att visas i kommande paragrafer.

Hur Kan MSM Förbättra Vår Hälsa?

MSM kemiska uppbyggnad förklarar till stor del hur det påverkar kroppen. MSM har den kemiska formen CH3SOCH3 där svavelatomen i MSM är viktig eftersom svavel ingår i cellernas membran. Svavel gör cellmembranen flexibla och permeabla så att syre och näringsämnen kan transporteras in i cellen och restprodukter kan forslas bort. Svavel är också en viktig byggsten aminosyrorna metionin och cystein som bildar proteinkedjor och därmed har oändliga uppgifter i kroppen.

Utöver svavel består MSM av två metylmolekyler (CH3) som spelar en viktig roll i många av kroppens kemiska processer. Metylgrupperna har framför allt en stor påverkan på vår kropp eftersom de påverkar cellernas DNA-funktioner. Metylgrupperna ”slår på” och ”stänger av” vissa DNA funktioner men spelar också en viktig roll i att bl.a. avgifta kroppen från toxiner samt bilda immunceller, ATP (energi) och myelin runt nervcellerna. Metylgrupper och svavel påverkar alltså mycket på cellnivå vilket gör att de påverkar många av kroppens organsystem. Detta kommer att diskuteras i de följande paragraferna.

Nervsystemet Och Smärta

Forskning har bevisat att MSM kan korsa blod-hjärnbarriären och fördela sig jämnt mellan hjärnans gråa och vita substans. Samma studie visade att MSM inte påverkade personer med minnesförlust men att det skyddar hjärnan mot gifta ämnen så som alkohol och tobak. MSM fungerar som skydd för hjärnan eftersom det bidrar till bildningen av cystein. Cystein används på sjukhus för att behandla överdoser av vissa läkemedel då aminosyran skyddar både hjärna och lever.

Studier visar också att den oxiderade formen av MSM, DMSO, har en smärtstillande effekt. DMSO sänker ledningshastigheten i de perifera C-fibrerna som förmedlar smärtsignaler från kroppen till det centrala nervsystemet. Eftersom dessa fibrer saknar myelin skickar de långsamma nervimpulser som får oss att känna molande och långvarig smärta. Genom att sänka ledningshastigheten i dessa nerver ger DMSO en lindring av sådan smärta.

2011 utfördes en RCT studie i Israel där man undersökte effekten av MSM hos patienter med knä artros. En del av deltagarna åt 1,125 gram MSM tre gånger om dagen medan den andra gruppen tilldelades placebo. Efter 12 veckor hade gruppen som åt MSM bättre rörelseförmåga samtidigt som de rapporterade mindre smärta.

Inflammation Och Ledernas Hälsa

En in vitro studiefrån 2009 har visat att MSM lindrar smärtan från ett inflammerat område på två sätt.

    1. MSM hindrar makrofager från att frisätta cytokiner orsakar smärta genom att aktivera smärtreceptorer.
    2. MSM hindrar cycoozygenaser (COX) från att bildas. COX är en typ av enzymer där en speciell typ, COX-2, leder till att prostaglandiner frisätts och aktiverar smärtreceptorer.

Många ledsjukdomar innefattar någon typ av problem i ledbrosket. Ett exempel på en sådan sjukdom är artros som är Sveriges vanligaste reumatiska ledsjukdom. En stor del av ledbrosket består av svavel och MSM kan därför minska utvecklingen ledproblem genom att stärka brosket.

Tack vare att MSMs är anti-inflammatoriska och hälsosam för lederna används detta kosttillskott i diverse idrotter. Ett exempel på detta är bodybuilders och styrkelyftare som använder preparatet för att minska inflammationen som skador orsakar men också för att säkerställa att lederna inte skadas.

Påverkan På Skelettet

Benvävnad består av tre olika celltyper där den celltyp som sköter mineraliseringen av benvävnaden heter osteoblaster. Osteoblasterna utvecklas från en speciell typ av stamceller som kallas mesenkymala stamceller. Forskning har visat att MSM gör att fler mesenkymala stamceller omvandlas till osteoblaster. På detta sätt kan alltså MSM bidra till ökad mineralisering av skelettet vilket gör det starkare.

Den celltyp som ansvarar för att bryta ner benvävnad kallas osteoklaster. I en studie undersökte forskarna MSMs effekt på osteoklaster och kom fram till att MSM dämpar de processer som skapar nya osteoklaster. Detta tillsammans med resultaten från studien på osteoblaster tyder på att MSM har en positiv effekt på skelettet.

Skinn, Hår Och Naglar

MSM är en stark antioxidant vilket gör att det skyddar huden mot fria radikaler. Fria radikaler är instabila atomer och molekyler som kan orsaka b.la. rynkor, sämre pigment samt torr och känslig hud. På detta sätt fungerar MSM som vitaminer för huden.

I en indisk studie kombinerade forskarna MSM med EDTA som är ett ämne som minskar produktionen av fria radikaler. MSM salvan med EDTA applicerades på personer med svullna ben vilket resulterade i att svullnaden minskade. I kontrollgruppen som fick placebo skedde ingen förändring och den grupp som fick en salva med endast MSM ökade faktiskt svullnaden. En annan studie där forskarna testade absorberingen av EDTA i ögat visade samma effekt.

Dessa två studier visar att man kan öka absorberingen i huden och ögat genom att blanda MSM i en salva. I teorin kan därför salvor som minskar ärrbildning och acne bli mer effektiva om de blandas med MSM.

För hälsosamt skinn, hår och naglar krävs det att en viss typ att celler, keratinocyter, producerar keratin. Keratin är ett protein som ger det yttersta lagret av huden, håret och naglarna sin hårdhet. De ämnen som krävs för att keratinocyter ska skapa keratin är L-cystein och järn. L-cystein innehåller mycket svavel vilket gör att MSM kan hjälpa produktionen av denna aminosyra.

I en studie undersökte forskarna vilken effekt ett kosttillskott med L-cystein hade på produktionen av keratin. Resultatet var att keratinocyterna producerade mer keratin i när L-cystein fanns tillgänglig. Svavel krävs för att bilda L-cystein vilket kan tillföras med MSM och därmed öka keratinproduktionen som ger starkare hud, hår och naglar.

I denna studie tilldelades deltagarna L-cystein oralt men många använder MSM pulver i håret eller MSM pulver i ansiktet. Pulvret appliceras i hår eller ansikte genom man först att späder ut det i vatten. Vi kan inte finna några studier studier som undersökt effektiviteten av dessa metoder vilket gör det omöjligt att säga om de fungerar eller inte.

MSM Och Fysisk Aktivitet

Ett antal studier har gjorts där man undersökt MSM effekt på personer som tränar. Oxidativ stress är ett stort forskningsområde inom idrottsfysiologi. Forskare försöker ta reda på hur fria radikaler påverkar musklerna och deras funktion. Vissa forskare anser att fria radikaler är bra för uthållighetsträning men den allmänna uppfattningen är att fria syreradikaler är negativt. Fria radikaler förlänger återhämtningsperioden efter träning samt gör att individuella muskelfibrer tröttas ut snabbare och blir svagare.

MSM är en stark antioxidant som minskar den oxidativa stressen hos otränade personer. Ett forskarteam undersökte om MSM intag påverkar nedbrytningen av muskelfibrer. I studien jämfördes en grupp otränade personer som åt 50mg/kg/dag av MSM med en placebogrupp. Genom att mäta specifika blodmarkörer efter träningen fastställde man att MSM minskar nedbrytningen av muskelfibrer. Ytterligare en studie visade att träningsvärk efter ett träningspass minskade hos personer som åt 3g MSM per dag men att det inte ökade personernas arbetsförmåga.

Även om dessa studier inte gjordes av samma forskarteam kan man se ett samband. De visar att MSM genom sina antioxidativa egenskaper minskar de fria radikalernas påverkan på muskulaturen. Dessutom bryter träningen inte ner musklerna i samma grad vilket också leder till minskad träningsvärk efteråt.

MSM Och Fysisk Aktivitet

Oxidativ stress är inte bara negativt för dina muskler utan kan även ha förödande effekt på din lever. Leverns skydd mot oxidativ stress består till stor del den svavelrika antioxidanten glutathione. Forskare har visat att när de ökat den oxidativa stressen i levern genom att injicera möss med koltetraklorid ökar också halten av glutahione. Detta skyddade levern från den giftiga injektionen vilket visar på att intag av MSM bidrar till en hälsosam lever.

Eventuella MSM Biverkningar​

MSM har godkänts som kosttillskott i USA vilket ska ses som ett bevis på att MSM inte är farligt. MSM pulver är inte farligt i dagliga doser mellan 30-42g och bör därför inte orsaka pulver några biverkningar. Som med alla kosttillskott är mer inte alltid bättre och höga doser av MSM kan orsaka magproblem, allergiska reaktioner och hudutslag. För att undvika MSM pulver biverkningar bör man starta med en låg dos och trappa upp när kroppen vant sig. Vissa källor rapporterar att MSM möjligtvis kan ha en blodförtunnande och antikoagulerande effekt på blodet. Personer som äter mediciner med liknande effekt bör därför rådfråga en läkare innan de äter MSM.

Sammanfattning

Metylsulfonylmetan eller MSM påverkar din kropp både på cellnivå och hela organsystem. Genom att förstå MSMs kemiska struktur kommer man en lång väg i att förstå hur MSM tillskott agerar i kroppen. MSM förser kroppen med viktigt svavel som påverkar cellmembran och bygger aminosyror som är viktiga komponenter i alla kroppens vävnader. Den mängd svavel vi får i oss genom maten vi äter är ofta inte tillräckligt för vad kroppen behöver. Ofta bryts svavlet i maten ner under tillagning eller finns i för liten mängd p.g.a. konstgödsling. MSM är därför ett viktigt kosttillskott som förser kroppen med det svavel vi behöver. De två metylgrupperna i MSM påverkar cellers DNA och avgiftar kroppen samtidigt som de bildar immunceller, ATP och myelin. Tillsammans finns det inte mycket i kroppen som svavlet och metylgrupperna inte påverkar vilket är varför vi rekommenderar detta kosttillskott.